Paweł Furgał

 Paweł Furgał

Krakow

Każdy rodzi się poetą
Nie każdy poetą umiera