airam

 airam

Żyłam byle jak, stale coś nie tak
Jeszcze wczoraj byłam smutna, jak biegun
Jak nie ja
Jak samotna rękawiczka na śniegu
I znowu ja- nie ja
Jak zły sen, mazurski wiatr
Jak pan, co widzi czarno świat
A. Osiecka: Samotna rękawiczkaGROUPS
bywa |