(IPOGS, Walls) Błogosławione

author:  befana_di_campi
5.0/5 | 6


Błogosławione
niech będą mury, które same
wyrastają między nami.
Wtedy nie zachodzi obawa, że
się do siebie przywiążemy 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating: