(IPOGS, Walls) Krzyk z mojej głowy:

0.0/5 | 0


Krzyk z mojej głowy:
czy odmówię sobie przyjemności
Zsuwam z ramienia
irracjonalne powody, które
barwią moje życie w szkody. 
COMMENTS