(IPOGS, Walls) monotematyzm spazmatyczny

author:  Beata Nicoś
5.0/5 | 9


monotematyzm spazmatyczny
styczne linie ciał gimna-
styczne pozycje ekwlibrys-
tyka ars poetica Libiamo
ne’lieti calici... Słyszysz? 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating: